els meus dissenyadors - finals 1800 / principis 1900

Ditta de Carlo Amati                                                    Ditta de C.Cavalli